SAMSUNG CSC

EMİTT’te Sağlık turizminin geleceği tartışıldı

EMITT Turizm Fuarı önemli bir panele daha ev sahipliği yaptı. Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) işbirliği ile organize edilen ve moderatörlüğünü dernek başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın yaptığı panelde Türkiye‘de sağlık turizminin bugünü ve geleceği tartışıldı.

Panelde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri Istroti, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) Üyesi Selim Mutgan ve Adonis Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çiçek konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışını yapan Prof. Dr. Muharrem Tuna sağlık turizminde kamu-özel sektör işbirliğine dikkat çekerek aracı kuruluşların ihtisaslaşan seyahat acentaları olması gerektiğini ifade etti.

Yasa taslağı hazırlanıyor
Panelde ilk konuşmacısı Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş oldu. Tontuş konuşmasında sağlık turizminde aracı kurumlara ilişkin yasa taslağının hazırlandığını ve Türkiye’nin sağlık turizmi için kitlesel anlaşmalar yapması gerektiğini vurguladı. Tontuş, aracı kurumların seyahat acentası olacağını ancak bu acentaların bazı şartları yerinme getirmesi gerekeceğini belirtti. Sağlık turizmi konusunda uzmanlaşmak isteyen acentaların akredite olması bunun için de bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Tontuş, “Bu şartlardan en önemlileri ise acentada kadrolu hekim çalıştırılması ve depozito yatırılmasıdır” dedi.

Türkiye’ye ihtiyaç var

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstroti ise tıp turizmi konusunda  Türkiye’ye ihtiyaç olduğunu söyledi. İstroti şöyle konuştu: “Tıbbın robotik cerrahiye döndüğü bir döneme giriyoruz. Tıp turizmi açısından Ortadoğu bölgesinde ağırlıklı olarak Türkiye’ye ihtiyaç var. Bu alanda rakiplerimiz Avrupa’da Yunanistan, Malta ve Kıbrıs; Avrasya bölgesinde Almanya, Kore ve İsrail; Ortadoğu’da ise Ürdün, Lübnan, İran, Hindistan ve Almanya. Etkin tıbbın sonuçlarının Doğru Hekim – Doğru Tedavi – Doğru Sonuç denklemine dayanmaktadır.”

“Üniversiteler turizmin her kademesinde olmalı”
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da Türkiye’de çok ciddi bir turizm potansiyelinin olduğunu söyledi. Solak şöyle konuştu: “Türkiye jeotermal kaynak zenginliği açısından dünyada 7. sıradadır. Coğrafi iklim şartlarının tesisleşme açısından oldukça uygun olduğu sağlam bir destinasyona sahibiz. Üniversiteler turizmin her kademesinde olması gerektiği gibi termal turizmi için de iyi eğitimli hizmet personeli yetiştirmelidir.”

Kurumsallaşma yok
Adonis Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çiçek sağlık turizminde turizm sektörünün kurumsallaşamadığını belirtti. Çiçek, “Hastanelerin yarısı direkt müşteri getirildiğinde indirim uyguluyor. Seyahat acentası getirdiği zaman aynı durum geçerli değil. TÜRSAB ve hastaneler seyahat acentalarının rahat pazarlama yapabileceği bir çalışma yapmalı” dedi.

Hedef ülkeler belirlenmeli

Panelde son olarak söz alan Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Üyesi Dr. Selim Mutgan ise “Medikal turizm, hastayı doğru noktadan alıp doğru noktaya götürecek bir ortam olmalıdır. Hastayı doğru noktaya götürecek bir ortam mevcut değil. Doğru tanıtım ve strateji ile hastalara doğru tedavi uygulaması yapılmalıdır. Ülke olarak hizmet vereceğimiz hedef ülkeleri belirlemeli ve hedef tedavileri ortaya çıkarmalıyız” şeklinde konuştu.